Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser doorgegeven en in loggegevens (server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een bepaalde persoon.
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
Gebruik van Google reCAPTCHA
Op onze website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). De vraag dient om te kunnen onderscheiden of de invoer door een persoon wordt gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking geschiedt. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en evt. verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder verwerkt. Uw IP-adres wordt door Google echter tevoren verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat in het kader van ReCaptcha door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen. Door op de vraag te drukken stemt u in met de verwerking van uw gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en haar privacyverklaring vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl
Klantaccount
Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om uw aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens gewist.
Verzameling, verwerking, gebruik en verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele betrekking of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die worden genoemd in de betreffende clausules van deze privacyverklaring, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederenbeheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosters, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.
Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking aan een dienstverlener doorgegeven voor e-mailmarketing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan overige derden.

Gebruik van het e-mailadres voor het toezending van direct mail
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische doorgifte van reclame voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u reeds bij ons heeft aangekocht, voor zover u niet tegen dit gebruik bent ingegaan. De beschikbaarstelling van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt van direct mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon. U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de reclamemail. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

Gegevensverzameling en -verwerking, kredietwaardigheidscontrole voor aankoop op rekening via heidelpay
Bij betaling op rekening via heidelpay worden de persoonsgegevens aan de incassoserviceprovider heidelpay (Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg) doorgegeven en daar verder verwerkt. De gegevensverwerking dient zowel voor het aanbieden van de betaalmethode van aankoop op rekening als voor de hiervoor vereiste kredietwaardigheidscontrole. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1), sub f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een aanbod van verschillende betalingswijzen en het gerechtvaardigde belang van bescherming tegen niet-betaling. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f DSGVO door ons hiervan op de hoogte te stellen. Met het oog op de eigen kredietwaardigheidscontrole geeft heidelpay gegevens door aan de kredietbeoordelaars en ontvangt het informatie van deze bureaus en, indien nodig, kredietinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat.
Meer in het bijzonder zijn dit bijvoorbeeld, niet limitatief, de volgende kredietbeoordelaars:
- Schufa Holding AG, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG,
- Arvato Infoscore GmbH, Deltavista GmbH, Universum Business GmbH,
- Bisnode International Group,
- Regis24 GmbH,
- Creditreform AG.
De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de betaalmethode van uw keuze. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet met de door u gekozen betaalwijze kan worden gesloten.


Gebruik van PayPal

PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxemburg. Selecteert de persoon in kwestie tijdens de bestellingsprocedure in onze online shop als betalingsmogelijkheid “PayPal“ dan worden op geautomatiseerde wijze gegevens van de persoon in kwestie naar PayPal gestuurd.

Met de selectie van deze betalingsoptie stemt de persoon in kwestie in met de voor de betalingsafwikkeling noodzakelijke doorsturing van persoonsgegevens. Bij de naar PayPal doorgestuurde persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, familienaam, adres, e-mail-adres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of andere gegevens, die noodzakelijk zijn voor de betalingsafwikkeling.

Voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens nodig die in verband staan met de bestelling in kwestie. Details over de gegevensbescherming bij PayPal kunnen opgeroepen worden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

Daarnaast gebruiken wij cookies op onze website om het surfgedrag van onze paginabezoekers te kunnen analyseren.

Daarnaast gebruiken wij cookies om bezoekers van andere websites achteraf te kunnen benaderen met gerichte, op hun interesses gerichte reclame.

De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) TMG alsmede artikel 6 (1) sub f AVG met het oog op het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan uw persoon. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):
Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
U kunt hiervoor verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de desbetreffende technische instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare plug-in te downloaden en te installeren. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. https://www.google.de/intl/nl/policies/.
Gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc..
Wij gebruiken op onze website de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Deze functie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.
Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, zult u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten.
Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang om met doelgerichte reclame te richten op bezoekers van de website van de aanbieder door het plaatsen van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame-advertenties wanneer zij andere websites van het Google Display Network bezoeken.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de plug-in die daar wordt aangeboden te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden ook deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de extra opt-out-informatie die daar wordt beschreven, te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en haar privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/
Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking
Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma „Google AdWords“ en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is zodoende niet mogelijk om cookies op de websites van AdWords-klanten te volgen.
De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit de gerechtvaardigde belangstelling van doelgerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Hiervoor kunt u het opslaan van cookies verhinderen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. Ze worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.
U kunt ook voor u gepersonaliseerde reclame uitschakelen in de advertentie-voorkeuren van Google. De instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar beschreven aanvullende opt-out informatie te implementeren.
Ga voor meer informatie en de privacyverklaring van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van Facebook Remarketing
Wij gebruiken op onze website de Remarketing-functie „Custom Audiences“ van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met interessegerelateerde reclame op het sociale netwerk Facebook.
Hiervoor is op de website de Remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Facebook-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke van onze websites u bezocht heeft. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u het sociale netwerk van Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde Facebook-advertenties. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt bij bovengenoemd doel.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Daarvoor kunt u de Remarketing-functie „Custom Audiences“ hier deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook via https://www.facebook.com/about/privacy/.
Gebruik van YouTube
Wij gebruiken op onze website de embedding-functie van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“).
YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) verbonden onderneming.
De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „Geavanceerde privacymodus“ geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
Gebruik van GoogleMaps
Op onze website gebruiken we de inbeddingsfunctie van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk.
Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google de gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's bezoeken waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy op https://www.google.com/privacypolicy.html.
Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.
Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Hiervoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website, zoals bijvoorbeeld de interactieve kaartweergave, in volle omvang kunt benutten.
Duur van de opslag
Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

Laatste update: 25.04.2018

Verklaring inzake de gegevensbescherming
van Schramm Werkstätten GmbH voor sollicitaties

Het verheugt ons dat u bij ons wilt solliciteren. Hiernavolgend verklaren wij hoe wij uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie verwerken. Wij delen u ook andere informatie in dit verband mee.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Die Schramm Werkstätten GmbH, Am Stundenstein 1, 67722 Winnweiler (vanaf nu “wij” genoemd, is verantwoordelijke in de zin van de EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (“AVG“).

2. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Voor alle met de verwerking van uw persoonsgegevens en met het behartigen van uw rechten volgens AVG in verband staande vragen kunt u zich wenden tot onze verantwoordelijke, de heer Norbert Rauch van de firma Atarax Norbert Rauch Consulting, u kunt hem bereiken op Norbert.Rauchdatenschutz@atarax.de oder datenschutz@schramm-werkstaetten.de.

3. Voor welke doelen en op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens over u voor uw sollicitatie voor een arbeidsovereenkomst wanneer dit voor de beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsovereenkomst met ons noodzakelijk is. De juridische basis daarbij is § 26 lid 1 i.v.m lid 8 p. 2 BDSG. Verder kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, wanneer dit noodzakelijk is om geclaimde rechtsaanspraken uit de sollicitatieprocedure tegen ons af te weren. De juridische basis daarbij is art. 6 lid 1, letter f AVG, het legitieme belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht volgens de algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG). Komt het tot een arbeidsovereenkomst tussen u en ons, kan kunnen wij volgens § 26 lid 1 BDSG de reeds van u ontvangen persoonsgegevens voor de arbeidsovereenkomst verder verwerken, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of voor het uitoefenen of vervullen van de uit een wet of een cao, een bedrijfs- of dienstenovereenkomst (collectieve overeenkomst) resulterende rechten en plichten van het personeel.

4. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens die in verband staan met uw sollicitatie. Dit kunnen algemene gegevens over uw persoon (zoals naam, adres en contactgegevens), gegevens over uw professionele kwalificatie en schoolopleiding of gegevens over de professionele bijscholing zijn of andere gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie verstrekt. Verder kunnen wij van u openbaar toegankelijk gemaakte, beroepspecifieke informatie verwerken, bijvoorbeeld een profiel bij professionele sociale media netwerken.

5. Uit welke bronnen komen persoonsgegevens wanneer wij ze niet bij u registreren?

Wanneer wij de gegevens niet rechtstreeks bij u registreren en u over een actief profiel bij StepStone beschikt, of wanneer u ons tijdens de sollicitatieprocedure een inactief of slechts gedeeltelijk actief openbaar maakt, dan kunnen wij persoonsgegevens ook via deze media registreren.

6. Welke categorieën van ontvanger van gegevens bestaan er?

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan met ons verbonden ondernemingen sturen, wanneer dit in het kader van de bij cijfer 3 beschreven doelen en juridische basissen toegelaten is. Verder worden persoonsgegevens in onze opdracht op basis van contracten volgens art. 28 AVG verwerkt, in het bijzonder door hostproviders of aanbieders van sollicitatiemanagementsystemen.

Wij verwerken uw sollicitatie vooral via StepStone, zodat in onze opdracht ook de firma StepStone Deutschland GmbH en haar onderaannemers, die u op https://www.stepstone.de/ueber-stepstone/rechtliche-hinweise/allgemeine-geschaeftsbedingungen/#processors kunt raadplegen, ontvangers zijn.

7. Is het doorsturen van gegevens naar een derdeland gepland?

Doorsturen naar een derdeland is niet gepland.

8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor de beslissing over uw sollicitatie. Wanneer er geen arbeidsovereenkomst tussen u en ons tot stand komt, kunnen wij gegevens nog langer opslaan wanneer dit nodig is om ons tegen mogelijke rechtsclaims te verdedigen. Daarbij worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na bekendmaking van de negatieve beslissing gewist, op voorwaarde dat geen langere opslagduur omwille van rechtsdisputen noodzakelijk is.

9. Welke rechten heeft u?

Als sollicitant bij ons heeft u, afhankelijk van de situatie en voor elk geval apart, de volgende gegevensbeschermingsrechten, voor wiens uitoefening u ons of onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming steeds op de in cijfer 1 en 2 genoemde gegevens kunt bereiken:

a. Informatie
U heeft het recht om informatie over uw bij ons verwerkte persoonsgegevens te krijgen en toegang tot uw persoonsgegevens en/of kopieën van deze gegevens te eisen. Dit heeft betrekking op informatie over het doel van het gebruik, de categorie van de gebruikte gegevens, hun ontvangers en toegangsgerechtigden alsook, wanneer mogelijk, de geplande duur van de gegevensopslag of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur vast te leggen.

b. Correctie, wissen of beperking van de verwerking
U heeft het recht om van ons onmiddellijk de correctie van onjuiste persoonsgegevens te eisen die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doelen van de verwerking heeft u het recht de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens– ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen.

c. Recht op verzet
Wanneer de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG gebeurt, dan heeft u het recht omwille van redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, op elk ogenblik verzet tegen de verwerking van deze gegevens aan te tekenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, behalve wanneer wij dwingende redenen voor de verwerking bewijzen, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

d. Recht op herroeping
Wanneer de verwerking gebaseerd is op een instemming, dan heeft u het recht de instemming op elk ogenblik te herroepen zonder dat de rechtmatigheid van de door de instemming tot de herroeping gebeurde verwerking aangetast wordt. Hiervoor kunt u ons of onze verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking steeds op de hierboven vermelde gegevens contacteren.

e. Recht op wissen
U heeft het recht van ons te eisen dat op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en wij zijn verplicht persoonsgegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

• De persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze geregistreerd of op andere wijze verwerkt werden.
• U tekent volgens nummer 9.c verzet aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking.
• De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
• Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een wettelijke plicht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, aan wie wij onderworpen zijn.
Dit geldt niet wanneer de verwerking noodzakelijk is:
• Voor de vervulling van een wettelijke plicht die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, aan wie wij onderworpen zijn, vereist.
• Om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

f. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om van ons de beperking van de verwerking te eisen wanneer een van de volgende voorwaarden vervuld is:
• de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, en meer bepaald voor een duur die het ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
• de verwerking is onrechtmatig en u wijst het wissen van de persoonsgegevens af en in de plaats daarvan verlangt u de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
• wij de persoonsgegevens voor de verwerking niet langer nodig hebben, u ze echter nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• u verzet aangetekend heeft tegen de verwerking volgens nummer 9.c hierboven, zolang nog niet vaststaat, of onze legitieme redenen voorrang hebben op uw redenen.
Werd de verwerking volgens deze letter f beperkt, dan mogen deze persoonsgegevens– afgezien van hun opslag – alleen met uw instemming of om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon te beschermen of omwille van redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Heeft u een beperking van de verwerking verkregen dan zullen wij u informeren voordat de beperking opgeheven wordt.

g. Recht op klacht
U heeft, onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsbevelen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in een lidstaat van uw woonplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoede schending, wanneer u de mening toegedaan bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben een schending van de AVG vormt.

10. Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken
Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is echter noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst met ons af te sluiten. Dat betekent dat indien u bij een sollicitatie geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, wij geen arbeidsovereenkomst met u afsluiten.

Vragen over ons privacybeleid kunnen naar de volgende adressen worden gestuurd:

Hier kunt u ook de voorschriften voor gegevensbescherming downloaden in PDF-indeling: